Grupo Planeta (México)

With theconfidence of the editorial and design team of Grupo Planeta Mexico I made book covers for various labels (Planeta, Diana, Polity Press, Joaquin Mortiz, etc.). These are  a selection of the design work done I Con la confianza del equipo de diseño y editorial del Grupo Planeta México he realizado portadas de libros para los diversos sellos (Planeta, Diana, Paidós, Joaquin Mortiz, etc.). A continuación destaco una selección del trabajo de diseño realizado I Amb la confiança de l’equip de disseny i editorial del Grup Planeta Mèxic he realitzat portades de llibres per als diversos segells (Planeta, Diana, Paidós, Joaquin Mortiz, etc.). A continuació destaco una selecció del treball de disseny realitzat.

Titled Los recuerdos del porvenir Author Elena Garro | Publishing house  Joaquin Mortiz (Grupo Planeta México) | Design Manager Lizbeth BattaLink 

ElenaGarroRecuerdosProvenirSergiRucabadoMusicosTitanic

 

Titled Antología personal Author Ruben Darío | Publishing house  Grupo Planeta (México) | Design Manager Lizbeth Batta Link 

DuelenInsultosWilliamIrvineRucabadoMusicosTitanic

 

Titled Las dos vidas Floria Author Laura Martínez-Belli | Publishing house  Grupo Planeta (México) | Design Manager Lizbeth Batta Link 

LauraMartinezBelliDosVidasFloriaRucabadoMusicosTitanic

 

Titled Traición a domicilio Author Guillermo Arreola | Publishing house  Joaquin Mortiz (Grupo Planeta México) | Design Manager Lizbeth Batta Link 

TraiciónDomicilioGuillermoArreolaRucabadoMusicosTitanic


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfs/c04/h02/mnt/58695/domains/rucabado.com/html/sergi/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *