Título Máscaras de marca I Concepto La utilización de etiquetas en los empaques para alterar la percepción a un producto de consumo más allá de su esencia intrínseca I Alumnos Daniela Trujillo y Luis Fuentes  I Asignatura Crítica del diseño (5º semestre, Lic. Mercadotecnia y publicidad, centro)Profesor Sergi Rucabado Rebés I Técnica Mixta (instalación poética fotografiada).

Títol Màscares de marca I Concepte La utilització d’etiquetes en els “packs” per alterar la percepció a un producte de consum de masses més enllà de la seva essència intrínseca I Alumnes Daniela Trujillo i Luis Fonts I Assignatura Crítica del disseny (5è semestre, Llic. Màrqueting i publicitat, centro) I Professor Sergi Rucabado Rebés I Tècnica Mixta (instal.lació poética fotografiada).

Title Brand Masks I Concept The use of labels on the packaging to alter the perception of a product of mass consumption beyond its intrinsic essence I Students Daniela Trujillo and Luis Fuentes I Subject Critic of the design (5th semester, Lic. Marketing and advertising, centro) I Professor Sergi Rucabado Rebés I Technique Mixed (photographed poetic installation).

 

heinz-label