Título Robo I Alumna Paola Terroba I Asignatura Proyectos de comunicación visual (3º semestre, U. Anáhuac MX Norte) I Profesores Diana Pérez y Sergi Rucabado Rebés I Técnica Tipografía digital.

Títol Robatori I Alumna Paola Terroba I Assignatura Projectes de comunicació visual (3º semestre, U. Anáhuac MX Norte) I Professors Diana Pérez i Sergi Rucabado Rebés I Tècnica Tipografia digital.

Title Robbery I Student Paola TerrobaI Subject  Visual Communication Projects (3rd semester, U. Anáhuac MX Norte) I Professors Diana Pérez and Sergi Rucabado Rebés I Technic Digital typography.

paoterroba_robo_perez_rucabado